Utveckling av organisationen

 

 

 

 

 

 

 

 

"Den mänskliga faktorn är speciellt väsentlig för att säkra god funktion inom ramen för den valda organisationsstrukturen. Lyckas ledningen att skapa en god grupp dynamik så spelar organisationsstrukturen mindre roll. Även den mest perfekta organisationsstruktur kan inte avhjälpa dåligt samarbetande människor." Bengt Karlöf

 

Vi hjälper er att säkra lönsamhet genom att fokusera på att göra mer av det som bidrar till resultat.

 

Detta gör vi genom att arbeta med era värderingar, mål och förenkla för alla i organisationen att veta vad som bidrar till lönsamhet för era kunder och er organisation.

 

Ledningsgrupps-, team och samarbetets utveckling när det gäller att se sin del i helheten. Vi arbetar med den mänskliga sidan och tillsammans med vår partner Prodacapo får ni möjlighet att arbeta i ett system vilket tydliggör för er på avdelnings och individ nivå vilka aktiviteter som driver lönsamheten.För mer information www.prodacapo.se

  

Vilka andra resultat skulle vara möjliga för er? Vi erbjuder er ett förutsättningslöst möte. Du får tillfälle att reflektera över vad som är vitkigt för dig.

Ring så bokar vi upp en tid. 

Info@persei.se

0768 77 60 99

 

 

 

 

 

 

 

persei© 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

www.persei.se